INTERMEDIA  SCHOOL
   е-обучение и тренинги

logo1_4.jpg

Разработване на проекти

Управление и отчитане на проекти

Комуникативни умения за ефективно общуване

Работа с е-тестове

Техники за справяне с детската  агресия 

Комуникация с медиите